Firma KEO prihlásená do národného projektu DCOM
Kompletná evidencia obcí / Ekonomický balík pre školy
Kompletná evidencia obcí / Ekonomický balík pre školy

v1.3.0.1 ( 29.12.2016 )
v1.5.0.4 ( 12.05.2017 )
v1.1.0.0 ( 20.04.2017 )
v1.2.0.0 ( 20.04.2017 )
v2.1.0.5 ( 20.01.2017 )
v6.0.0.3 ( 07.04.2017 )
v1.1.0.1 ( 09.03.2017 )
v2.0.0.0 ( 26.02.2016 )
v1.0.0.0 ( 28.05.2015 )