Firma KEO prihlásená do národného projektu DCOM
Kompletná evidencia obcí / Ekonomický balík pre školy
Kompletná evidencia obcí / Ekonomický balík pre školy

v1.3.0.1 ( 29.12.2016 )
v1.4.0.3 ( 02.12.2016 )
v1.0.0.3 ( 04.03.2014 )
v1.1.0.0 ( 31.03.2016 )
v2.1.0.4 ( 24.10.2016 )
v5.0.0.9 ( 06.10.2016 )
v1.0.0.4 ( 13.10.2014 )
v2.0.0.0 ( 26.02.2016 )
v1.0.0.0 ( 28.05.2015 )