Firma KEO prihlásená do národného projektu DCOM
Kompletná evidencia obcí / Ekonomický balík pre školy
Kompletná evidencia obcí / Ekonomický balík pre školy

v1.3.0.4 ( 27.12.2017 )
v1.6.0.2 ( 22.03.2018 )
v1.1.0.0 ( 20.04.2017 )
v1.2.0.1 ( 19.04.2018 )
v3.0.0.2 ( 17.04.2018 )
v7.0.0.2 ( 13.04.2018 )
v1.1.0.3 ( 19.02.2018 )
v2.0.0.0 ( 26.02.2016 )
v1.0.0.0 ( 28.05.2015 )